Wycena firmy, przedsiębiorstwa i spółki

Wycena wartości firmy i spółki

Blue Oak Advisory, wykorzystując wysokie kompetencje oraz bogate doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu, oferuje usługę wyceny przedsiębiorstw. Jesteśmy w stanie przygotować estymację wartości zarówno małych, kilkunastoosobowych firm nie posiadających osobowości prawnej, jak i dużych przedsiębiorstw, czy spółek z o.o., zatrudniających kilkusetosobowe załogi i notujące przychody liczone w setkach milionów.

Wycena wartości przedsiębiorstwa - bez względu na to czy jest to wycena spółki z o.o., czy jednoosobowej działalności gospodarczej – skupia się na wielu elementach, w związku z tym wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego, będącego wypadkową wiedzy eksperckiej i wieloletniego doświadczenia. Pełna wycena firmy nie może się też odbyć bez zorientowania w aktualnych trendach makroekonomicznych. Na podstawie rzetelnych analiz nasi specjaliści z powodzeniem określają wartość podmiotów oraz ich potencjał rynkowy, biorąc pod uwagę wszelkie niezbędne elementy. Przeprowadzana przez ekspertów Blue Oak Advisory wycena wartości firmy to gwarancja:

  • rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat faktycznej kondycji finansowej podmiotu
  • precyzyjnych danych finansowych, ułatwiających osiągnięcie celu określonego przez Klienta
  • przedstawienia perspektyw i zagrożeń biznesowych oraz mocnych i słabych stron podmiotu

Wycena firmy - metodologia

Metodologię wyceny przedsiębiorstwa lub wyceny spółki z o.o. każdorazowo dobieramy w zależności od potrzeb Klienta, zaś do najczęściej używanych metod należą:

  • Wycena firmy metodą dochodową,
  • Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą,
  • Wycena wartości firmy metodą majątkową.

W doborze odpowiedniej metody każdorazowo pomagamy Klientowi i przedstawiamy stosowną rekomendację, opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz dostosowując ją m.in. do profilu przedsiębiorstwa, a także celu, któremu ma służyć.

Wycena Firmy metodą dochodową

Wycena firm za pomocą tej metody sprowadza się do analizy możliwości rozwoju podmiotu i jego potencjału w zakresie generowania dochodów. Działania naszych ekspertów w ramach wyceny metodą dochodową sprowadzają się m.in. do: zbadania prognoz finansowych, obliczenia wolnych przepływów pieniężnych do spółek lub właścicieli, ponadto wycena zawiera wyliczenia wartości rynkowej kapitałów własnych, a także analizę wrażliwości wyceny czynników wewnętrznych i rynkowych.

Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Wycena przedsiębiorstw w ramach metody porównawczej dokonywana jest za pomocą zestawienia firmy z grupą podmiotów, które ze względu na określone czynniki są do niej podobne. Wycena przedsiebiorstw i spółek z o.o. dokonywana jest przez naszych ekspertów poprzez analizę danych publicznych spółek oraz wiedzy własnej, dzięki czemu efektywnie dobierają oni grupę porównawczą podmiotów.

Wycena Firm metodą majątkową

Wycena spółek metodą majątkową sprowadza się do zbadania wartości jej majątku oraz ciążących na niej zobowiązań. Mimo najniższego stopnia skomplikowania metoda ta nie sprawdza się w przypadku każdego podmiotu. Wycena spółki której wartość wynika z posiadanego know-how, czy innowacyjnych rozwiązań nie wykorzysta metody majątkowej. Specjaliści Blue Oak Advisory z powodzeniem dobierają odpowiednie metody, a także ich podtypy i w pełni wykorzystują możliwości, jakie otwierają.

Wycena przedsiębiorstwa - wycena wartości firmy, spółki

Przygotowane przez nas wyceny firm, zawsze transparentnie i logicznie przedstawiają zastosowaną metodologię oraz przyjęte założenia, w tym te wynikające ze specyfiki wycenianej firmy. Wszystko to robimy po to, aby opracowany dokument był w pełni zrozumiały, przejrzysty i dostosowany do percepcji jego finalnego odbiorcy.

Wycena Przedsiębiorstwa – główne cele

Wycena wartości firmy stanowi obszerny dokument, w którym przedstawione zostają zarówno obecna - jak i prognozowana sytuacja finansowa firmy. Dostarczany Państwu raport zawiera również metodologię oraz przyjęte założenia o charakterze zindywidualizowanym. Na przestrzeni lat - tak przygotowywana, rzetelna wycena przedsiebiorstw, pomagała naszym Klientom m.in. w:

  • Ugruntowaniu pozycji przetargowej i negocjacyjnej
  • Podjęciu decyzji o sprzedaży lub dalszym rozwoju firmy
  • Przekształceniu systemu zarządzania zasobami podmiotu
  • Procesach połączenia, przekształcenia, a także inwestycjach kapitałowych

Jak widać – wycena przedsiębiorstwa stanowi kluczową podstawę wielu złożonych procesów, dlatego musi wykazywać się najwyższym stopniem precyzji. Analiza biorąca pod uwagę realia rynkowe oraz uwzględniająca czynniki faktycznie wpływające na wartość podmiotu stanowią w tym przypadku meritum działań. Warto zatem nawiązać współpracę z praktykami biznesu, dla których wycena przedsiębiorstw stanowi odpowiedź na potrzeby i cele Klientów.

Wycena wartości spółki i jdg –dlaczego warto wybrać ekspertów Blue Oak Advisory?

Wycena spółki, a dokładniej wartości rynkowej kapitałów własnych, jak i wycena wartości w przypadku jdg wymaga pomocy specjalistów, którzy mogą pochwalić się znajomością różnych sektorów gospodarczych, aktualnych trendów ekonomicznych, a także umiejętnością połączenia poszczególnych elementów metod wyceny.

Bez względu na to czy przeprowadzana jest wycena spółki osobowej (tzn. wycena spółki zoo i akcyjnej), spółki kapitałowej (jawnej, cywilnej), czy jednoosobowej działalności gospodarczej –należy pamiętać, że wycena wartości spółki / jdg kształtuje się w czasie – ma zastosowanie jedynie w pewnym okresie, a profesjonalnie świadczone usługi powinny skupiać się również na badaniu jej zmian, ponieważ różne działania, inwestycje, czy zmienne/uwarunkowania rynkowe wpływają w mniejszym lub większym stopniu na jej kształt.

Podsumowując – każda wycena spółek jak i przedsiębiorstw przeprowadzana przez specjalistów Blue Oak Advisory jest dowodem na stuprocentowy profesjonalizm – korzystając z naszych usług zyskują Państwo pewność, że działania poprowadzone będą rzetelnie, kompleksowo i terminowo w oparciu o wiedzę merytoryczną oraz bogate doświadczenie, czego najlepszym potwierdzeniem są pozytywne opinie naszych Klientów.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas