Wejście na NewConnect

Wejście na NewConnect

Blue Oak Advisory oferuje kompleksową obsługę finansowo-prawną związaną z wprowadzeniem papierów wartościowych spółki do alternatywnego systemu obrotu (ASO). W zakres naszych usług związanych z wejściem na NewConnect wchodzą m.in.:

 • Dokonanie analizy firmy pod kątem możliwości wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek NewConnect,
 • Wsparcie w działaniach mających na celu odpowiednie przygotowanie do debiutu, w tym przy przekształceniu formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną (jeśli jest to konieczne),
 • Doradztwo w obszarze dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w ASO,
 • Sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • Pozyskanie kapitału poprzez organizację subskrypcji prywatnej walorów spółki (z ang. privateplacement),
 • Współdziałanie w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, a więc upublicznienie spółki to wymagający i jednocześnie bardzo ważny proces dla każdego przedsiębiorstwa. W Blue Oak Advisory mamy tego pełną świadomość, dlatego też w oparciu o zdobyte doświadczenie i wiedzę do każdego Klienta podchodzimy w indywidualny sposób, tak by usługi świadczone przez naszych specjalistów zawsze były najwyższej jakości i spełniały wszelkie oczekiwania.

Będąc pewni skuteczności naszych działań oferujemy naszym Klientom elastyczne sposoby rozliczania wynagrodzenia Blue Oak Advisory i każdorazowo dążymy do znacznego oparcia się o prowizję od sukcesu, minimalizując opłaty stałe.

Co oznacza wejście na NewConnect?

Wejście na NewConnect oznacza otwarcie nowych perspektyw dla przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie finansowania i szansę realizacji inwestycji zgodnie z planem rozwoju. Działania certyfikowanych doradców Blue Oak Advisory skupiają się w pierwszej fazie na rzetelnej analizie stopnia zainteresowania spółką, następnie nasi eksperci biorą udział w negocjacjach oraz reprezentują Klientów w ramach działań formalno – prawnych – takie profesjonalne wsparcie jest niezbędne by wejście na NewConnect zakończyło się sukcesem.

Przed podjęciem działań zmierzających do wejścia na rynek NewConnect warto dowiedzieć się o nim nieco więcej. Rynek NewConnect stanowi alternatywny rynek obrotu, którego emitentami są głównie małe i średnie spółki akcyjne. W porównaniu z rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych główne zalety NewConnect polegają na:

 • dużo niższych kosztach dla emitentów,
 • uproszczonych warunkach dopuszczeniowych

Rynek NewConnect stanowi odpowiedź na potrzeby niewielkich, ale efektywnych spółek, których problemy wiążą się z tzw. „luką kapitałową”. Przez problemy z pozyskiwaniem kapitału takie spółki nie mają wielu perspektyw na rozwój interesujących, często innowacyjnych produktów i projektów. Przedsiębiorstwa poszukujące finansów na rozwój ciekawych projektów mają więc alternatywną opcję pozyskiwania kapitału i tobez względu na fazę rozwoju, czy historię biznesową.

Wejście na NewConnect - wymagania

Podstawowe warunki, jakie stawiane są przed spółką pretendującą do debiutu na rynku NewConnect sprowadzają się do:

 • Odpowiedniego statusu spółki – akcyjna lub komandytowo – akcyjna
 • Nieograniczonej zbywalności akcji
 • Korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy
 • Przygotowania odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego
 • Ponadto spółka nie może znajdować się w stanie upadłości lub postępowania likwidacyjnego, choć w uzasadnionych przypadkach istnieją odstępstwa od tej zasady

Uproszczona ścieżka dopuszczeniowa oraz możliwość przeprowadzenia oferty prywatnej sprawiają,  że wejście na NewConnect charakteryzuje się taniością i szybkością – aby jednak przekuć debiut w sukces, niezbędne jest wsparcie ekspertów. Autoryzowany Doradca Blue Oak Advisory z powodzeniem wprowadza spółki na rynek NewConnect, a najlepszym dowodem najwyższej jakości świadczonych usług jest dalszy rozwój współpracy z prowadzonymi emitentami.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas