Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

W ramach konsorcjów organizowanych z uznanymi kancelariami prawnymi, oferujemy kompleksową obsługę transakcji fuzji i przejęć (M&A), w zakres której wchodzi m.in.:

  • Doradztwo w procesach kupna całych przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
  • Doradztwo przy połączeniach i akwizycjach,
  • Usługi doradcze przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części,
  • Obsługa transakcji wykupu lewarowanego długiem (LBO) oraz wykupu menedżerskiego (MBO, MBI),
  • Obsługa w zakresie prawa antymonopolowego.

Fuzja i przejęcie - zakres

W zakresie fuzji i przejęć zapewniamy Klientom pełną obsługę prawno-finansową transakcji M&A, a także wspomagamy Klienta w dopełnieniu wszelkich wymagań prawnych związanych z tego rodzaju procesami. Korzystając ze wsparcia Partnerów, reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym w prowadzonych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nasz zespół dokonuje także identyfikacji odpowiednich do przejęcia podmiotów, ocenia je pod względem sytuacji prawno–finansowej oraz sporządza ich wycenę opartą o fundamentalną wartość przedsiębiorstwa. Oferujemy także kompleksowe usługi jako reprezentant strony sprzedającej, a także gwarantujemy wsparcie przy transakcjach wykupu lewarowanego długiem (Leveraged Buy Out) oraz wykupu menedżerskiego (Management Buy Out, Management Buy In).

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw – główne zalety

Fuzje i przejęcia stanowią działania niezmiernie istotne z punktu widzenia rozwoju firmy, wzrostu konkurencyjności, czy rentowności. Jako eksperci branży finansowej dokładamy wszelkich starań by przeprowadzane fuzje i przejecia były poprzedzone odpowiednimi analizami i badaniami, co przekłada się na odpowiednie strategie oraz sukcesy negocjacyjne. Uczestniczymy aktywnie w każdym etapie transakcji – od opracowania odpowiednich dokumentów po pomoc przy samym procesie transakcji i reprezentowanie zarówno spółki przejmującej jak i przejmowanej.

Fuzja przedsiębiorstw, przejęcie przedsiębiorstwa – jak to działa?

Intensyfikacjakonkurencji gospodarczej sprawia, że fuzje i przejęcia stanowią zabiegi wspomagające rozwój i wzrost firmy. Fuzja jest procesem restrukturyzacji przedsiębiorstw, poprzez połączenie ich w zupełnie nowy podmiot, co wpływa na poprawę ich sytuacji na rynku. Przejęcie sprowadza się do przeniesienia kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa do nowej grupy inwestorów przy jednoczesnym zachowaniu jego podmiotowości prawnej.

Zarówno fuzja przedsiębiorstw jak i przejęcie stanowią złożone procesy i wymagają odpowiedniego przygotowania merytorycznego i praktycznego. Nasz zespół ekspertów każdorazowo analizuje założenia danej fuzji lub przejęcia, przygotowuje strategie, opracowuje odpowiednie struktury dokumentów, co pozwala na pełne zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Fuzje i przejecia wykonywane przez Blue Oak Advisory to gwarancja:

  • Efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
  • Zróżnicowania gamy produktów
  • Osiągnięcia korzyści podatkowych
  • Zwiększenia udziału w rynku
  • Obniżenia ryzyka konkurencyjnego

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw stanowią istotne działania z punktu widzenia wzrostu efektywności firmy. By ten etap na ścieżce rozwoju zakończył się sukcesem warto podjąć współpracę opartą na profesjonalizmie i doświadczeniu ekspertów. Nasz zespół posiada i wiedzę na temat wszystkich sektorów gospodarczych, utrzymujemyrelacje z inwestorami i właścicielami firm z całego świata, z najwyższą starannością dbamy o interes Klientów przy jednoczesnym zachowaniu poufności i standardów etycznych – dlatego właśnie wybór BlueOak Advisory zapewnia pełne wykorzystanie potancjału, jaki umożliwiają transakcje fuzji i przejęć.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas